• ירדן
  • גולן
  • גמלא
  • גליל
 
 
 
  • יקב מרגלית
  • יקב פלםיקב רימון
  • יקב יתיריקב ססלוב
  • יקב קסטל
  • יקב המערהי
  • קב שאטו גולן